YASAMA

TBMM
Resmî Gazete
TC Kanunları
Güncel Mevzuat

BAKANLIKLAR

Başbakanlık
Adalet Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Savunma Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Çevre ve Orman Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
 

HUKUK SİTELERİ

Adalet.org
Türk Hukuk Sitesi

SORGULAMALAR

TC Kimlik Sorgulama
Vergi Numarası Sorgulama
Emekli Sandığı Sicil Sorgulama
Sigortalı Hizmet Dökümü
SSK Uygulamaları
SSK Sigorta Formları
Bağkur Sorgulama
Şirket Unvan Sorgulama
Tic. Sicil Gazetesi Sorgulama
Araç Bilgileri Sorgulama
Adli Sicil (Sabıka) Kaydı
Dilekçe Örneği

İzmir Adliye Rehberi 
Hukuk Sözlüğü

YÜKSEK YARGI

Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Danıştay
Sayıştay

ULUSLARARASI YARGI

Avrupa İnsan Haklar Mahkemesi

KAMU KURUM ve KURULUŞLARI

Cumhurbaşkanlığı
Genel Kurmay Başkanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Türkiye Noterler Birliği
TC Merkez Bankası
Devlet İstatistik Enstitüsü
Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Sermaye Piyasası Kurumu
Sosyal Güvenlik Kurumu
Yükseköğretim Kurumu
Rekabet Kurumu
Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı
Devlet Personel Başkanlığı
Radyo Televizyon Üst Kurulu
Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları İşl.Gen.Müdürlüğü
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü
PTT Genel Müdürlüğü
Devlet Tiyatroları

BAROLAR

Türkiye Barolar Birliği
Adana Barosu
Ankara Barosu
İstanbul Barosu


ADLİYELER

Adana Adliyesi